Tutkimusryhmä

Satakunnan ammattikorkeakoulun automaation tutkimusryhmän toiminta painottuu automaatioteknologioiden soveltavaan tutkimukseen. Tutkimuksen painopisteitä ovat: tuotteiden ja tuotannon laadunvarmistus, tuotannon tehostaminen niin energian kulutuksen kuin materiaalien kulutuksenkin näkökulmasta, tuotannon sisäisen logistiikan kehittäminen nopeammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Menetelminä ryhmä käyttää esim. konenäköä, mallinnusta ja simulointia, sulautettuja järjestelmiä sekä pikamallinnusta (3D-tulostusta). Tutkimusryhmä keskittyy kaikessa työssään resurssiviisauden eteenpäin viemiseen sekä ihmisen ja teknologian saumattoman ja turvallisen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Tutkimusryhmän vahvuuksiin kuuluvat hyvät yhteydet alueen teollisuuteen ja kansallisesti erityisesti muiden ammattikorkeakoulujen automaation tutkimus- ja kehittämisryhmiin, monipuolinen kokemus erilaisista teollisuuden ja hyvinvoinnin sovelluksista, ketteryys tarttua uusiin tehtäviin nopeallakin aikataululla sekä sinnikkyys tutkia monia vaihtoehtoisia teknologioita/menetelmiä ja löytää niistä tapauskohtaisesti toimivin ratkaisu.
Automaation tutkimusryhmän toimintatapoja ovat erityisesti:

  • Osallistava tuotekehitys ja tutkimus
  • Uusien teknologioiden demonstraatiot alueen teollisuudelle
  • Case-kohtainen teknologiakehittäminen ja pilotoinnit todellisissa kohteissa
  • Kansainvälinen teknologiatiedonsiirto
  • Teknologiaosaamisen integrointi kiinteästi uusien insinöörien koulutukseen ja sitä kautta uusien osaajien tunnistaminen niin ryhmän jäseniksi kuin alueen yrityksillekin (opinnäytetyöt, opiskelijaprojektit, opiskelijat asiantuntijuuden harjoittelijoina projekteissa)