Simulointi -hanke

Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin

Satakunnan ammattikorkeakoulussa suunnitellaan ja toteutetaan pk-yritysten tarpeisiin räätälöitävä simulointiympäristö.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu simulointiympäristö tarjoaa uusia ulottuvuuksia ja varmuutta yritysten tuotantoprosessien ja tuotteiden digitalisointiin ja automatisointiin.

Laajaan käyttöön suunnitellusta simulointiympäristöstä voivat hyötyä erityisesti teollista tuotantoa harjoittavat yritykset, mutta tietysti myös tuotantoprosesseja suunnittelevat tai niiden osia ja laitteita valmistavat yritykset. Simulointiympäristöä kehitetään suunnittelemalla yleiskäyttöisiä toiminnallisuuksia ja esimerkkisimulaatioita sekä tekemällä pilottisimulaatioita yritysten tuotantolinjoista.rahoittajan-logot_simulointihanke

Simulointi on todellisuuden jäljittelyä, yksi tapa vastata digitaalisuuden ja etähallinnan tavoitteisiin. Virtuaalimaailmassa tehtävää simulointia käytetään jo esimerkiksi säätiedotusten tekemiseen tai tietokonepeleissä erilaisten toimintojen jäljittelyyn. Samoin esimerkiksi laivojen, lentokoneiden ja autojen aerodynamiikkaa ja liikkeitä simuloidaan todellisuutta kopioivissa olosuhteissa ennen yhdenkään prototyypin valmistamista, jotta niille saadaan mahdollisimman toimivat muodot.

Teollisuuden tuotantoympäristöjen simuloinnilla tarkoitetaan 3D-malleihin perustuvaa tuotannon laitteistojen toiminnan jäljittelyä. Simuloimalla voidaan tehdä esimerkiksi suorituskykylaskelmia ja 3D-tuotannonsuunnittelua virtuaalimaailmassa ilman todellisen järjestelmän täydellisiä testejä. Toisaalta simuloinnilla voidaan myös analysoida tai kokeilla tuotannon vaihtoehtoisia ratkaisuja ilman, että sillä on vielä mitään vaikutuksia todelliseen tuotantoon.
Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Ely-keskus (EAKR-rahoitus) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.