SAMK Simulointi

Teollisuuden tuotantoprosessien simuloinnilla saadaan monenlaista tietoa kehittämistyön tueksi. Simulaatioita voidaan tehdä myös kunnossapidon tai markkinoinnin tueksi.

Digitalisaation ja virtuaalisuuden aikana simulointi on hyvä esimerkki näiden termien konkreettisesta merkityksestä. Yleisellä tasollahan simuloinnilla tarkoitetaan todellisuuden jäljittelyä. Perinteisesti simuloinnilla on tarkoitettu ilmiön matemaattisen käyttäytymiskaavan mukaista käsittelyä. Simulointia käytetään esimerkiksi säätiedotusten tekemiseen tai tietokonepeleissä erilaisten toimintojen jäljittelyyn. Teollisuudessa simuloinnilla on tuotettu monenlaista, merkittävääkin tietoa jo pitkään. Yksinkertaisimmillaan teollisuuden tuotantoympäristöjen simulointi voi olla vaatimattomia prosessikaavioita, mutta laajamittaista hyötyä saadaan tuotannon visuaalisella simuloinnilla, millä taas tarkoitetaan 3D-malleihin perustuvaa tuotannon laitteistojen toiminnan jäljittelyä.

Tuotannon simulointimahdollisuudet ovat kehittyneet huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Simulointiin on olemassa eritasoisia ja eri tarkoituksiin suunniteltuja ohjelmistoja. Tänä päivänä voidaan tehdä esimerkiksi suorituskykylaskelmia ja 3D-tuotannonsuunnittelua virtuaalimaailmassa ilman reaalijärjestelmän täydellisiä testejä. Simuloinnilla voidaan myös analysoida tai kokeilla tuotannon vaihtoehtoisia ratkaisuja virtuaalimaailmassa ilman, että sillä on vielä mitään vaikutuksia todelliseen tuotantoon.

Simulointia voidaan käyttää esimerkiksi uuden tuotantolinjaston suunnittelussa ennen koneiden ja laitteiden tilaamista. Suunniteltavan järjestelmän simuloinnilla voidaan esim. varmistaa laitteiden sopiminen suunniteltuun tilaan sekä testata laitteiden kapasiteetteja ja yhteensopivuuksia. Olemassa olevan järjestelmän tai tuotantolinjan simuloinnilla taas päästään testaamaan erilaisia kehittämisvaihtoehtoja tai laajennusmahdollisuuksia. Toisaalta olemassa olevan linjaston simuloinnilla voidaan etsiä pullonkauloja ja suunnitella uudenlaisia toteutuksia niiden ratkaisemiseksi.
Simulaatioon voidaan myös tuottaa paljon erilaisia tuotannon tilanteita kuten eri komponenttien vikatilanteita tai erilaisia tuotantomääriä. Näitä voidaan hyödyntää esim. laitteistojen ja järjestelmien käyttäjien kouluttamisessa tai kunnossapidon asiantuntijoiden apuna vikatilanteiden ohjeistuksessa. Simuloinnin hyödyntäminen laajemminkin koulutuksen ja kunnossapidon tukena poistaa matkustustarpeita sekä osien edestakaista kuljettamista. Samoja simulaatioita voidaan myös hyödyntää esim. myynnin ja markkinoinnin tukena, koska videoina esitettävien tuotantojärjestelmien toimintaa on helpompi esitellä potentiaalisille ostajille.

Laajakuva simuloidusta tuotannosta.
Laajakuva simuloidusta tuotannosta.