Silmälle näkymättömät aallonpituudet

Konenäön mahdollisuudet ”silmälle näkymättömien” aallonpituuksien informaation keräämisessä

Silmälle näkymättömien aallonpituuksien konenäköratkaisut tuovat paikassaan huomattavaa etua. Usein kyseessä on kohde tai ilmiö, mitä ei ihmissilmin tai tavallinen konenäkökamera edes voi havaita. Tällöin ratkaisulla saatava hyötyä ei voi edes mitata, koska ilman kameraa ilmiöstä tai kohteesta ei saataisi mitään tietoa.

Silmälle näkymättömillä aallonpituuksilla tarkoitetaan sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalueita alle 400 nm ja yli 700 nm. Tällöin puhutaan esim. ultraviolettisäteilystä (UV) ja infrapunasäteilystä (IR), joilla molemmilla on vielä monia erinimisiä aallonpituusalueita.

IR-kuvausta on SAMKin Tekniikan ja merenkulun toimialalla käytetty mm. vuorivillan reaaliaikaisessa laadunvalvonnassa, auton lasien jännitysten homogeenisuuden tarkkailujärjestelmässä, paperiteollisuudessa paperilinjan kuivumisen laadun varmistamisessa sekä hitsaussauman laadunvarmistuksessa.

Hyvinvointiteknologian alalla IR-kuvauksella on selvitetty yhteistyössä SAMKin sosiaali- ja terveysalan toimialan asiantuntijoiden kanssa mm. polven kiputilojen yhteyttä verenkierron häiriöihin, kylmähoitojen vaikutusta verenkierron häiriöihin sekä alaraajan verenkierron muutoksia harjoitteiden yhteydessä.

Aikaisempien tutkimusten viitoittamalla tiellä on jatkettu lähi-infrapuna-aallonpituusalueen kuvauksilla ja mukaan on otettu myös spektraalikuvaus. Lähi-infrapunakuvausta on SAMKissa käytetty esim. silmälle näkymättömän kemikaalin ”läpi” kuvaamiseen sekä piin ja muovin läpi kuvaamiseen.

NIRVesidemo