Tulostusparametrien vaikutus 3D-tulosteen laatuun

Tulostusparametreistä kokeilun kohteina olivat tulostusnopeus, suutinkärjen lämpötila, tuet, kehys, täyttökuvio ja täyttömäärä. Kokeiluja varten tulostettiin iso joukko erilaisia tulosteita erilaisilla tulostusparametreillä. 

Kokeilujen perusteella: 

  • Tulostusnopeus voi olla sitä korkeampi, mitä vähemmän kappaleessa on yksityiskohtia 
  • Liian korkea tulostusnopeus voi johtaa kappaleen irtoamiseen tulostusalustasta 
  • Liian matala suutinkärjen lämpötila aiheuttaa suuttimen tukkeutumisen 
  • Liian suuri suutinkärjen lämpötila voi aiheuttaa yksityiskohtien häviämisen 
  • Tulosteeseen tulostettavat tuet mahdollistavat ”tyhjän” päälle tulostamisen (>65°) 
  • Kehys mahdollistaa kappaleiden paremman tarttuvuuden tulostusalustaan, koska kappale koskettaa alustaa isommalta alueelta ⇒ kappale ei irtoa eikä nouse 
  • Täyttökuviolla (seuraava kuva) ei näytä olevan merkittävää vaikutusta tulosteen lujuuteen 
  • Jos täyttökuvio on suunnattu, se antaa kuvion suuntaan paremman lujuuden kuin kuvion vastaiseen suuntaan 
  • Täyttömäärä vaikuttaa kappaleen vetolujuuteen – suurempi täyttömäärä [Symboli] suurempi vetolujuus 
  • Täyttömäärä ja täyttökuvio yhdessä vaikuttavat kappaleen yläpinnan laatuun – Yläpintaa tulostettaessa tuelta toiselle siltaamismatka vaikuttaa siihen, miten pinta pysyy muodossaan
Esimerkkejä erilaisilla täyttökuvioilla tulostetuista kokeilukappaleista.