RFID

Radiotaajuisen tunnistustekniikka, RFID, on menetelmä, jonka avulla kohteet (tavarat, ihmiset jne.) automaattisesti tunnistetaan. Tämän jälkeen tunnistetietoa käytetään edelleen erilaisiin tarkoituksiin. Järjestelmiä on olemassa monenlaisia, mutta pääsääntöisesti RFID:n voidaan ajatella toimivan viivakoodien tavoin: lukija laite lukee tunnistettaviin kohteisiin kiinnitetyt tunnisteet. RFID:lla saavutetaan järjestelmästä riippuen joitain etuuksia:

  • Tunnistukseen ei tarvita suoraa näköyhteyttä →  tunnistus onnistuu tiettyjen materiaalien läpi
  • Etätunnistus: lukuetäisyys voi järjestelmästä riippuen olla jopa useita metrejä
  • Useiden kohteiden ”yhtäaikainen” tunnistus (tunnistusnopeus)
  • RFID -tunnisteet ovat kestävämpiä haastavissa ympäristöissä esim. likaantumista vastaan
  • Tietoturva verrattuna visuaalisiin tunnisteisiin
  • Kirjoitusoptio ja kapasiteetti

 

Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset kiinteistöautomaatiojärjestelmät, kulunvalvonta, hyvinvointisovellukset, kohteiden tunnistus logistiikka- ja tuotantoketjuissa jne. Tunnisteteknologiaa voidaan soveltaa myös uudentyyppisille osa-alueille, kuten pelkän tunnistuksen lisäksi anturointiin. Tämä laajentaa jo käytössä olevien esim. kiinteistöautomaatiojärjestelmien käyttömahdollisuuksia.

RFID
Kuva 1. RFID:n toimintaperiaate