3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita

3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita – 3D-AIKO -hankkeessa tutkittiin ja kokeiltiin 3D-tulostukseen soveltuvia suomalaiset sääolosuhteet kestäviä materiaaleja, niiden tarkkaa tulostamista ja tulostusgeometrioiden vaikutusta, monimateriaalitulostamista, jälkikäsittelytarpeita sekä inserttien lisäämistä. Näillä sivuilla on kerrotaan hankkeesta ja sen kokeilujen perusteella saaduista tuloksista.

Tulostuskokeilut 

Hankkeen tulostuskokeiluilla on selvitetty: 

  1. Mitkä suomalaisissa sääolosuhteissa toimivat materiaalit soveltuvat tulostettaviksi käytössä olevilla 3D-tulostimilla? 
  2. Miten tarkkoja kappaleita saadaan tulostettua? 
  3. Miten monimateriaalitulostaminen (esim. kovat, joustavat ja johtavat materiaalit) voisi onnistua samalla kertaa? 
  4. Miten erilaiset tulostusgeometriat, -materiaalit ja -parametrit vaikuttavat tulosteen laatuun? 
  5. Millaisia jälkikäsittelytarpeita erilaatuisilla tulosteilla on eli kannattaako tulostaa hienoa laatua vai huonompaa laatua, ja jälkikäsitellä pinta? 
  6. Miten ja millaisten inserttien lisääminen onnistuu 3D-tulostuksen yleisillä tekniikoilla? 
  7. Miten erilaisten tulostimien toimintatavat vaikuttavat inserttien lisäämiseen? 

Kokeilujen perusteella tunnistettiin erilaisia tulevaisuuden tuotannon kannalta merkittäviä tuoteinnovaatiomahdollisuuksia, joita säänkestävät- ja monimateriaalitulosteet tarjoavat. Hankkeen tavoitteena oli luoda tulostettaville kappaleille mahdollisuus täydelliseen yksilöllisyyteen ja muokattavuuteen. Edulliset materiaalit ja nopea muokattavuus yhdistettynä yksilöllisiin ominaisuuksiin on jotain täysin uutta, jota tämän päivän tuotteilta lähes poikkeuksetta puuttuu.   Hankkeen kokeilujen perusteella on määritetty: 

  1. Mitä asioita pitää tutkia ja kehittää seuraavaksi? 
  2. Millaisia kriteerejä tulostusmateriaalien ja -menetelmien testauksessa kannattaa suosia, jotta tiedetään, mikä onnistuu ja mikä ei? 
  3. Jos joku em. kokeiluista ei onnistu, minkä teknologian osa-alueiden pitää kehittyä, jotta onnistuu? 

Hankkeen kokeiluista saatujen tulosten perusteella on tunnistettu uusia kehittämisavauksia, joiden suuntaan 3D-tulostuksen soveltavaa tutkimusta tullaan jatkossa viemään.   Hankkeen taustasta voi lukea lisää täältä. Hankkeen tulostuskokeilut ja niiden tulokset on esitelty tarkemmin seuraavilla sivuilla:

Tulostuskokeiluissa käytetyt materiaalit

Tulostuskokeiluissa käytetyt laitteet

Tulostusmateriaalikokeilut

Materiaalikokeilujen vetotestien vertailu -sivusto

Tulostustarkkuuskokeilut

Tulostusgeometriakokeilut

Tulostusparametrikokeilut

Jälkikäsittelykokeilut

Monimateriaalitulostuskokeilut

Hankkeen aikana tehdyt kokeilut tuottivat paljon ajatuksia tulosten perusteella kehitettävistä tuotteista ja palveluista. Niitä on käyty läpi myös hankkeeseen osallistuneiden yritysten kanssa. Muutamia ajatuksia voi lukea täältä. Yhteistyössä mukana: