Matriisikenno- vai viivakamerakuvaus

Konenäkökamerat ovat perinteisesti joko matriisi- tai viivakameroita.

Matriisikennollisella kameralla saadaan kaksiuloitteinen eli suorakulmion muotoinen kuva, jossa pikseleitä on jokin määrä kennon leveyssuunnassa ja jokin määrä korkeussuunnassa. Matriisikenno on yleisin konenäkökameran kennotyyppi. Matriisikennolliset kamerat ovat hyviä kuvaamaan irrallisia kappaleita.

Viivakameralla saadaan yksiulotteinen eli viivanmuotoinen kuva, jossa on pystysuunnassa yksi pikseli tai jopa kolme pikseliä, kuten joissain väriviivakameroissa ja vaakasuorassa kameran ominaisuuksien mukaisesti 1024 pikselistä jopa 16 000 pikseliin. Viivakameraa käytetään useimmiten liikkuvien kohteiden ja erityisesti yhtenäisen liikkuvan kohteen kuvaamiseen, esim. paperin valmistuksessa tai kankaan painatuksessa. Viivakameraa kannattaa harkita myös niissä tapauksissa, joissa kohde on esim. sylinterin muotoinen. Matriisikameralla on haastavaa saada aikaiseksi tarkka kuva eri etäisyyksillä kamerasta olevista kohteen osista. Viivakameralla saadaan yhdestä pinnan suuntaisesta kohteen osasta tarkka kuva, ja kun kohdetta, esim. sylinteriä, sitten pyöritetään, saadaan kuvatuista viivoista yhdistettyä joka kohdasta tarkka, todenmukainen kuva.
Figure4