Tulostusgeometrioiden vaikutus 3D-tulosteen laatuun

Kaikkien tulostuskokeilujen perusteella voidaan todeta, että tulostusgeometrioiden vaikutus tulosteen laatuun on suuri. Sanomattakin on selvää, että kappaleen fyysinen koko määrittelee tarvittavan tulostusalueen koon eli sen, minkä kokoisella tulostimella kappale pitää tulostaa. Kappale voidaan kuitenkin tulostaa osissa ja esimerkiksi korkeissa kappaleissa, tämä voi mahdollistaa paljon kestävämmän kappaleen, kuin suoraan pystyssä tulostettu. Kun kappale tulostetaan poikkisuunnassa osissa ja osat liitetään yhteen, saadaan kokeilujen perusteella kappale, jonka tulostussyyt ovat katkeamisen kannalta optimaalisemmat kuin pystysuunnassa tulostetussa kappaleessa. Liittämismenetelmästä riippuen liitoskohta saattaa kuitenkin olla pystysuunnassa tulostettua kappaletta heikompi. 

Toinen tulostusgeometrioihin liittyvä kokeilun kohde oli seinämävahvuus. Tulostuskokeiluja tehtiin erikokoisilla suutinkärjillä ja erivahvuisilla seinämillä. 

Kokeilujen perusteella: 

  • Jos seinämävahvuus jää alhaiseksi, kappaleen ulkopinta on heikko, jolloin sisällä oleva täyttö voi heijastua ulkopintaan vääristäen sitä 
  • Seinämävahvuus vaikuttaa erityisen paljon silloin, kun tulostetaan nousevassa kulmassa, jolloin ohuella seinämällä loivassa kulmassa tulostettaessa seinämien väliin voi jäädä aukkoja, kun taas paksummalla seinämällä ja suuremmassa kulmassa tulostettaessa aukkojen määrä pienenee / poistuu 
Esimerkki ulokkeiden vaikutuksen kokeiluun tulostetusta kappaleesta.

Kolmas tulostusgeometrioihin liittyvä kokeilu koski tulosteissa olevia ulokkeita. Tätä varten tulostettiin erilaisia ulokkeellisia geometrioita. Esimerkki ulokkeellisesta 3D-tulosteesta näkyy viereisessä kuvassa.

Kokeilujen perusteella: 

  • Kappaleessa oleva uloke ei voi työntyä kappaleesta esiin yli 65 asteen kulmassa 
  • Tähän vaikuttaa tulostettava materiaali ja kappaleen jäähdytys tulostushetkellä – eri materiaaleilla kovettuminen tapahtuu eri nopeuksilla ja hyvä jäähdytys kovettaa kappaleen kulman, jolloin tulosteen geometria säilyy 

Tulostusmateriaaleilla oli merkittävä rooli kaikissa kokeiluissa. Seuraavassa on esitetty kokeilujen perusteella tehdyt tulostusmateriaaleihin liittyvät huomiot. 

Kokeilujen perusteella: 

  • PLA-muovi on tulostettavuudeltaan helpointa – kiinnittyvyys alustaan on hyvää ja sitä voidaan tulostaa nopeasti, koska sitä voidaan jäähdyttää voimakkaasti ilman, että laatu kärsii 
  • Kokeiluissa käytetyissä PETG-muoveissa oli merkittäviä valmistajakohtaisia laatueroja, jotka vaikuttivat tulosteiden laatuun – hinta ei aina takaa tässä laatua 
  • ABS-muovin kanssa ei kannata käyttää jäähdytystä, koska se aiheuttaa rajumpaa muovin kutistumista, mikä taas aiheuttaa tulosteeseen sisäisiä jännityksiä – ABS:n kanssa on mahdollista käyttää puhallusta, kunhan tulostuskammio on lämmitetty eli puhallettava ilma on lämmintä (40-50 °C)