Harmaasävy- vai värikuvaus

Harmaasävykamera on tarkkuutensa vuoksi konenäössä yleisimmin käytettävä kamera. Perinteisellä värikennotekniikalla toteutettua värikameraa kannattaa käyttää vain, jos värien tunnistaminen on tärkeää. Saman resoluution omaavien väri- ja harmaasävykameroiden tarkkuuserot johtuvat perinteisestä värikameran kuvaustekniikasta, jossa jokaisella kennon valoilmaisimella havaitaan vain joko punaista, vihreää tai sinistä valoa. Kunkin pikselin väri aproksimoidaan ko. valoilmaisimeen sekä sen naapureihin tulleiden valomäärien perusteella.

Pikseliresoluutio tarkastelee yksittäisen pikselin sävyä:

  • Harmaasävyjen määrä ilmaistaan esim. 8, 10 tai 12 bitillä, jolloin vastaava harmaasävytasomäärä on 256, 1024 tai 4096
  • Värisävyjen määrä ilmaistaan usein esim. 24 bitillä, jolloin RGB-värimallissa punaisen määrä ilmaistaan 8 bitillä, samoin vihreän ja sinisen
  • Kohde määrittelee tarpeen
Värikamera
Kuva 1. Värien kuvaaminen yhdellä kennolla perustuu ns. Bayerin matriisin hyödyntämiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmen kennon värikuvauksessa kameran sisällä on kolme kennoa, joista yhteen kohdistuu kohteesta heijastunut punainen valo, yhteen vihreä valo ja yhteen sininen valo. Kennot on asetettu kameraan seuraavan kuvan mukaisesti (Kuva 2.). Kolmesta kennosta saatavat kolme kuvaa yhdistetään niin, että kohteen samasta pisteestä heijastuneiden valonsäteiden kohdepikselit ovat vastakkain.

jeps
Kuva 2. Kolmella kennolla toteutetun värikuvauksen periaate.