SAMK Konenäkö

Niin sanottuun älykkääseen näkemiseen perustuvat tunnistus- ja tutkimusmenetelmät lisääntyvät voimakkaasti elinympäristössämme. Teollisuudessa näitä konenäöksikin kutsuttuja järjestelmiä on käytetty jo reilusti toistakymmentä vuotta erilaisiin prosessien ja tuotteiden valvonta-, tunnistus- ja mittaustehtäviin. Viime vuosina älykästä näkemistä on otettu käyttöön monilla muillakin aloilla kuten liikenteessä, terveydenhuollossa, turva-alalla.

Konenäkö ja sen moninaiset sovellukset ovat olleet osa Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan opetusta sekä tutkimusta ja kehittämistoimintaa jo useiden vuosien ajan. Konenäköön on panostettu erityisesti, koska se on nopeasti kehittyvä teknologian ala, jonka avulla teollisuusyritykset pystyvät parantamaan kilpailukykyään. Konenäön käytettävyys paranee ja sen sovellusmahdollisuudet lisääntyvät koko ajan tuoden mukanaan yhä enemmän mahdollisuuksia esim. tuotetunnistukseen ja laadunvalvontaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulun konenäköosaaminen ja erilaisiin konenäkösovelluksiin käytettävät laitteistot mahdollistavat konenäön monipuolisen opetuksen sekä tutkimuksen ja sovelluskehityksen. Näkyvän valon aallonpituudella tapahtuvan kuvaamisen ja kuvankäsittelyn sekä älykamerasovellusten lisäksi osaamista ja sen mukana infrastruktuuria on laajennettu erityisesti infrapunakuvaukseen ja spektraalikuvaukseen. Konenäön tutkimus ja sovelluskehittäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa tähtäävät lähinnä yritysten tuotantoprosessien tehostamiseen sekä innovatiivisten kudosta läpäisemättömien hyvinvointiteknologian ratkaisujen kehittämiseen.

spektri3