VIS-NIR -spektraalikuvaus

Kun integroidaan näkyvän valon (Visible) ja lyhytaaltoisimman lähi-infrapunan (Near InfraRed = NIR) alueilla toimivaan kameraan spektrografi, saadaan ns. VIS-NIR -spektraalikuvauslaitteisto. Laitteistoa voidaan käyttää erityisesti värien tarkkailuun mutta myös aineiden ja ainepitoisuuksien selvittämiseen.

Kuvaustilanteessa kohde valaistaan ja spektraalikameralla tarkastellaan miten fotonit heijastuvat kohteen pinnalta. Spektrogarfilla varustettu kamera on viivakamera, eli kuvattaessa joko kameran tai kohteen tulee liikkua. Näin kuvatut viivat yhdistetään tietokoneella reaalisen näköiseksi kuvaksi, jossa kuvan jokaisesta pikselistä saadaan kohteen juuri sen pisteen spektritieto.

Spektraalikuvauksella tunnistetaan aineen heijastusspektri eli  aineen pinnalta heijastuneen valon intensiteetti aallonpituuden funktiona. Spektrien avulla esim. värien oikeellisuus voidaan varmistaa.